OŚWIADCZENIEFestiwal Filmów Polskich i Ukraińskich „My z Wami, Wy z nami” jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny do integracji obu narodów oraz aktywizacji lokalnej społeczności – zarówno polskiego, jak i ukraińskiego pochodzenia, jak też ukraińskich artystów żyjących w polskich miastach oraz przybliżenie wszystkim widzom wybranych dzieł obu kinematografii. Zależy nam na tym, aby popularyzować wiedzę o dorobku polskiego i ukraińskiego kina i wyraźnie zaznaczyć rolę jaką odgrywają we współczesnej kulturze. W programie Festiwalu znalazło się miejsce dla polskich i ukraińskich filmów z ostatnich lat, jak też licznych wydarzeń towarzyszących takich jak koncerty, spektakle i wystawy dając ukraińskim artystom możliwość szerszego zaprezentowania swojej twórczości przed polską publicznością.

Stanowczo dementujemy doniesienia o rzekomym wspieraniu Rosji przez naszą organizację – od momentu wybuchu wojny nie nawiązaliśmy ani jednej współpracy z żadną z rosyjską instytucją, w żaden sposób nie promujemy też rosyjskiej kultury. Potępiamy każdą agresję na inne państwo, więc tym samym także zbrojną napaść Rosji na Ukrainę. Nie widzimy pola do współpracy z krajem agresora, chcemy za to skierować swoje działania na pomoc jego ofiarom – Ukrainie, czego dowodem jest ten Festiwal.

Oświadczamy, że wszystkie głosy i publikacje przedstawiające nas jako instytucję prorosyjską bądź szerzącą propagandę są kłamstwem i oszczerstwem opartym na manipulacjach części aktywistów. Nadmieniamy, że głównym obszarem naszej działalności jest krzewienie kultury, ze szczególnym naciskiem na kinematografię, nadużyciem jest więc łączenie Fundacji z partiami i organizacjami politycznymi od których światopoglądu zdecydowanie się odcinamy. Fundację tworzą przede wszystkim miłośnicy kina, nie działacze polityczni. Nasza działalność nie jest i nigdy nie była związana z żadną ideologią ani nie wiązała się ze wspieraniem żadnego stronnictwa politycznego, tym bardziej putinowskiego reżimu, dalekiego naszym wartościom. W zespole tworzącym Festiwal „My z Wami, Wy z nami!” nie ma miejsca na promowanie ani akceptowanie czy tolerowanie wydarzeń i okoliczności owocujących cierpieniem i krzywdą drugiego człowieka. Potępiamy zło i agresję zawsze, bez względu na to, od kogo pochodzi – nigdy nie działaliśmy zgodnie z czyjąkolwiek linią propagandową. W pełni solidaryzujemy się z Ukrainą i sprzeciwiamy się wszelkim formom agresji, a więc także działaniom wojennym.

Projekty Fundacji są owocem pracy nie tylko zarządu organizacji, ale też jej pracowników i wolontariuszy, także ukraińskiego pochodzenia, w związku z czym sugerowanie zespołowi ludzi tworzącemu Fundację działania „prorosyjskie”, „proputinowskie” czy „prokremlowskie” odbieramy jako wyraz wyjątkowo złej woli i przejaw nagonki. W ostatnim roku nie zorganizowaliśmy ani jednego wydarzenia promującego kulturę rosyjską ani nie mamy żadnego takiego wydarzenia w planach. Wierzymy, że kultura łączy, dlatego chcemy mieć udział w integrowaniu społeczności naszych narodów i gdybyśmy nie widzieli związku takiego wydarzenia z misją Fundacji i nie byli przekonani o jego zasadności, nie podjęlibyśmy się jego organizacji.

Zespół Festiwalu Filmów Polskich i Ukraińskich „My z Wami, Wy z nami!Fundacja WSPIERAM

ul. Dywizjonu 303 nr 161, lok.U1
01-470 Warszawa

www.myzwamiwyznami.pl