Idea festiwalu My z Wami, Wy z nami

MY Z WAMI, WY Z NAMI to polsko – ukraiński projekt angażujący lokalną społeczność oraz uchodźców i artystów z Ukrainy żyjących w polskich miastach. Jego najważniejszą częścią są pokazy filmów polskich i ukraińskich.

Zostaną one poprzedzone zapowiedziami profesjonalnych krytyków filmowych, natomiast po projekcjach znajdzie się przestrzeń do wspólnych rozmów i podzielenia się refleksjami w ramach zaplanowanych dyskusji. Festiwalowi towarzyszyć będą różnego rodzaju wydarzenia: wystawy, spektakle.

Od lutego do kwietnia 2023 roku, w 6 polskich miastach, stacjonarnie zaprezentujemy filmy polskie i ukraińskie. Pokazy dla osób przebywających w Ukrainie przeprowadzimy online, za pomocą platformy Mojeekino.

Podczas festiwalu zaprezentujemy zróżnicowany repertuar, w którym również znajdą się m.in. komedie. czy filmy skierowane do najmłodszych odbiorców, w tym dwa tytuły z dubbingiem ukraińskim.

Projekt ma na celu promować kinematografię polską i ukraińską, z ukierunkowaniem na miasta, w których przebywa duża ilość ludności ukraińskiej. Naszymi pokazami pragniemy nieść nadzieję na lepsze jutro i zapewnić chwile wytchnienia i relaksu, a także na bazie kultury stworzyć płaszczyznę do integracji między społecznościami obu narodów.

Fundacja WSPIERAM

ul. Dywizjonu 303 nr 161, lok.U1
01-470 Warszawa

www.myzwamiwyznami.pl